Analýza neutrálních i iontových PFAS v ovzduší pomocí termické desorpce ve spojení s plynovou chromatografií a hmotnostní spektrometrií (TD-GC-MS/MS).

Seznamte se s vysoce výkonnou metodu pro simultánní analýzu neutrálních (FTOH, FOSA) a iontových (PFCA, FTCA) per- a polyfluorovaných látek (PFAS) ve vzduchu pomocí termické desorpce ve spojení s plynovou chromatografií s hmotnostní spektrometrií.

Obr%C3%A1zek1.png

Per- a polyfluorované látky (PFAS) obsahují jeden nebo více alkylových radikálů, u nichž jsou všechny vodíky nahrazeny atomy fluoru. Dvě skupiny PFAS byly tradičně nejvíce znepokojující a jsou předmětem kontroly a monitorování. Do první skupiny patří iontové PFAS - perfluorokarboxylové kyseliny (nejznámější je kyselina perfluorooktanová (PFOA)) a perfluoroalkylsulfonáty (nejznámější je kyselina perfluorooktansulfonová (PFOS)), u nichž je nejčastěji volenou analytickou technikou LC-MS-MS. Do druhé skupiny patří neutrální (nebo těkavé) PFAS - fluorotelomerní alkoholy (FTOH) a N-substituované fluoroalkylsulfonamidy (FOSA). Pro tuto skupinu je vhodnou analytickou metodou GC-MS. Zjišťování koncentrací iontových i neutrálních PFAS v ovzduší je rozhodující pro měření distribuce emisí v atmosféře a potenciální expozice lidí. Na rozdíl od vodných a půdních matric zde existuje méně faktorů, které zpomalují rozptyl PFAS po uvolnění do okolního ovzduší. Tyto sloučeniny mohou cestovat tisíce kilometrů od původního místa emise, což mohou být místa chemické výroby, zařízení na tepelné zpracování odpadu nebo komerční aplikace PFAS.

Termická desorpce (TD) představuje vhodnou techniku pro analýzu organických kontaminantů v ovzduší, včetně ultratěkavých látek. Jako vzorkovací médium se používají nerezové trubice naplněné speciálními sorbenty, které slouží k předkoncentraci vzorků ze stovek litrů vzduchu. Tento inherentní prekoncentrační efekt bez nutnosti jakéhokoli ředění před analýzou znamená, že v kombinaci s GC-MS/MS s trojitým kvadrupólem lze měřit jednociferné koncentrace pg/m3 z <500 l okolního vzduchu.  V této studii je popsána jediná, rychlá a vysoce výkonná metoda pro analýzu 19 cílových PFAS napříč čtyřmi funkčními skupinami, včetně iontových perfluoroalkylkarboxylových kyselin (PFCA) a fluorotelomerkarboxylových kyselin (FTCA) a neutrálních FTOH a FOSA, v okolním ovzduší za použití termální desorpce ve spojení s plynovou chromatografií a hmotnostní spektrometrií.

Při zde popsaných experimentech byl použit termický desorbér Markes International TD100-xr ve spojení s GC Thermo Scientific TRACE 1610 a hmotnostním spektrometrem Thermo Scientific TSQ 9610 s trojitým kvadrupólem a API (Advanced Electron Ionization) iontovým zdrojem. Chromatografické separace bylo dosaženo na kapilární koloně Thermo Scientific TraceGOLD TG-200MS (30 m × 0,25 mm × 1,0 μm, P/N 26084-2960).  Trifluoropropylmethylpolysiloxanová stacionární fáze poskytuje výjimečnou inertnost pro lepší tepelnou stabilitu, nízký bleeding kolony a spolehlivou reprodukovatelnost.Experimentální podmínky pro TD100-xr a GC-MS/MS optimalizované v této studii a úplný seznam cílových sloučenin jsou podrobně uvedeny v přiložené aplikaci.

Aplikační nóta

HIGH-T~1.JPG
 

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat na eliasova@pragolab.cz.