Společnost Pragolab s.r.o. klade velký důraz na vysokou kvalitu podpory dodávaných produktů. Protože jsme si plně vědomi nezbytnosti správné a bezchybné funkce po celou dobu předpokládané životnosti všech  námi dodávaných zařízení, proto práce od odborných instalací přes pravidelnou údržbu, kvalifikace či validace a technický servis, provádějí špičkoví servisní technici a aplikační specialisté, ti se pravidelně vzdělávají nejen u dodavatelů technologií, kterých je společnost Pragolab s.r.o. distributorem pro ČR a SR, ale i v dalších moderních trendech a postupech, díky nimž si udržují vysoký odborný přehled. 

Pokrytí Česka a Slovenska třemi servisními pobočkami v Praze, Brně a Bratislavě, umožňuje uživatelům zařízení, mít podporu vždy na blízku a tím šetřit čas a dopravní náklady. 

Mapa.png

Chceme být našim zákazníkům co nejkvalitnější a nejbližší oporou, takže nejenom ekonomický benefit díky regionálnímu rozmístění, ale i rozmanitost nabízených služeb Vám, uživatelům námi dodávaných zařízení, pomůže vybrat si formu vždy toho nejvhodnějšího obchodního vztahu. 

Servisní služby nabízíme a dodáváme:  

Standardně, tzv. servis výzvou ve formě: OBJEDNÁVKA > SERVIS > FAKTURA .

Smluvně jsou parametry služby ošetřeny Servisní smlouvou  se zvoleným Servisním programem s možností konfigurace. Při využití smluvní formy lze dosáhnout na některé benefity mimo jiné i garance rychlosti nástupu ST podle typu zvoleného Servisního programu a zařízení již od 48 h. 

Pro jakoukoliv servisní asistenci vždy využívejte Servisní žádanku, Váš požadavek tak bude moci být přiřazen servisnímu technikovi ke včasnému vyřešení a v případě uzavřené Servisní smlouvy zařazen do prioritního režimu podle smluvních parametrů. Při vyplňování sériového čísla přístroje, prosíme, věnujte zvýšenou pozornost správnosti jeho zadání , náš evidenční systém jej pak snáze a rychleji servisnímu technikovi přiřadí.

Servisní žádanka

V souladu s ustanovením § 5, odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů poskytuji své osobní údaje (jméno, příjmení, název společnosti, adresu, telefonní číslo a e-mailový kontakt) dobrovolně a uděluji svůj souhlas se zpracováním osobních údajů. Na základě poskytnutých osobních údajů prostřednictvím servisní žádanky přes webovou stránku www.pragolab.cz/servis bude společnost Pragolab s.r.o. zpětně kontaktovat příslušnou osobu ohledně vykonání servisního zásahu na laboratorním zařízení. Souhlas se zpracováním osobních údajů a poskytnutí těchto osobních údajů se uděluje na dobu neurčitou. Souhlas je možné kdykoliv odvolat na základě písemné žádosti.