Přehled aplikací Thermo Scientific pro analýzy stopových kontaminantů při výrobě a zpracování polovodičů

Kontrola procesních kroků a prostředí pro splnění každodenních výzev týkajících se rutinní kontroly výrobků vyžadují použití mnoha různých charakterizačních technik, včetně mnoha technik využívajících analytické přístroje. Seznamte se s výrobou polovodičů a s tím, jak vám analytické přístroje Thermo Scientific mohou pomoci kontrolovat jednotlivé kroky procesu a analyzovat výrobní prostředí v průběhu celé výroby polovodičů, abyste zajistili dosažení nejvyšší možné výnosnosti.

OBR1PE~1.PNG
Obr. 1: Přehled aplikací Thermo Scientific pro analýzy stopových kontaminantů při výrobě a zpracování polovodičů

Význam iontové chromatografie v polovodičovém průmyslu

Poptávka po polovodičových destičkách bude i nadále prudce růst s tím, jak poroste poptávka po mobilních zařízeních, cloud computingu, internetu věcí (IoT), samořízených automobilech, umělé inteligenci a dalších způsobech využití. Složitost procesů a náklady na výrobu polovodičů (FAB) jsou vysoké, a proto se pracovníci v tomto odvětví neustále snaží zvyšovat efektivitu výroby. Iontová kontaminace je velkým problémem v procesech výroby polovodičů, v hotových zařízeních a ve spotřebním materiálu, jako jsou utěrky pro čisté prostory, vatové tampony, rukavice a přepravky, protože malé množství kontaminace (ppb až ppm) může způsobit korozi, erozi, elektromigraci a zkrat v zařízeních, na destičkách nebo v jednotlivých finálních elektronických součástkách. Iontová chromatografie (IC) je účinná analytická technika, která dokáže rychle stanovit stopové i hlavní složky široké škály procesních kontaminantů v polovodičovém průmyslu. Tato technika poskytuje vhodný způsob kvantifikace běžných anorganických aniontů a kationtů, některých organických aditiv, přechodných kovů, polyvalentních iontů a organických chelatačních činidel. Díky online monitorovacímu procesu lze tak tyto složky stanovit rychle a ve velmi nízkých koncentracích, tak, aby bylo možné zahájit okamžité kroky k nápravě.

Obr.%202%20V%C3%BDroba%20a%20zpracov%C3%
Obr. 2: Výroba a zpracování polovodičových součástek

Obr.%203%20Analytick%C3%A1%20%C5%99e%C5%
Obr. 3: Analytická řešení pro polovodičový průmysl

Semiconductor workflows Trace contaminant analysis application compendium

Přečtěte si více v následujících aplikačních listech:

Using a reagent-free ion chromatography system to monitor trace anion contamination in the extracts of electronic components

Determination of inorganic anions in alkaline solutions

Determination of trace cations in concentrated acids

Determination of transition metals at ppt levels in high-purity water and SC2 (D-clean) baths

Determination of trace anions in high purity waters using a large-volume direct injection

Determination of silicate in high-purity water using ion chromatography and online sample preparation

Trace borate determination in high-purity waters 

Determination of chlorine, bromine, and sulfur in polyethylene materials using combustion ion chromatography

Measurement and control of copper additives in electroplating baths using high performance liquid chromatography

Automated industrial manufacturing processed water and wastewater analysis using Thermo Scientific™ Gallery™ and Gallery™ Plus Discrete Analyzer methods

Pro jakékoliv informace nás neváhejte kontaktovat na eliasova@pragolab.cz.

Tým Pragolab s.r.o.